Vrátenie tovaru a refundácia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY VRÁTENIA TOVARU A REFUNDÁCIE

1. Lehoty na vrátenie tovaru: Zákazníci majú možnosť vrátiť tovar do 14 dní od dátumu doručenia.

2. Pôvodný stav a balenie: Tovar musí byť vrátený v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok opotrebenia a v kompletnom pôvodnom balení vrátane všetkých príslušenstva, etikiet a návodov na použitie.

3. Sprievodné dokumenty: Zákazníci musia vrátiť tovar spolu s originálnou faktúrou alebo potvrdením o nákupe, aby sa preukázala platná objednávka. Tiež je vhodné priložiť vyplnený formulár na vrátenie tovaru, ktorý obsahuje informácie o dôvode vrátenia a preferovaný spôsob refundácie.

4. Náklady na vrátenie tovaru: Zákazník nesie náklady na prepravu tovaru späť k obchodu, okrem prípadov, keď tovar bol dodaný chybný, poškodený alebo ide o chybu zo strany obchodu.

5. Forma refundácie: Po prijatí vráteného tovaru a overení jeho stavu obchod „detský eshop“ poskytne zákazníkovi možnosť vybrať si spôsob refundácie. Možnosti zahŕňajú vrátenie peňazí na pôvodnú platobnú kartu alebo výmenu za iný tovar.

5. Časový rámec refundácie: Obchod sa zaväzuje vykonať refundáciu do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. 

6. Výnimky: Niektoré výrobky, ako napríklad osobné hygienické výrobky, detské potraviny alebo výrobky so zdravotným rizikom, nemusia byť z hygienických dôvodov vrátené.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE TOVARU A REFUNDÁCIE

1. Lehoty na reklamáciu: Zákazníci majú možnosť reklamovať tovar do 30 dní od dátumu doručenia.

2. Dôvody reklamácie: Reklamácia je oprávnená v prípade výrobných chýb, poškodenia počas prepravy alebo iných závažných nedostatkov tovaru.

3. Doklady a dôkazy: Pri reklamácii je potrebné predložiť originálny doklad o nákupe, ako je faktúra alebo potvrdenie o objednávke. Zákazník musí tiež poskytnúť popis chyby, fotografie poškodeného tovaru a ďalšie relevantné dôkazy podľa potreby.

4. Možnosti riešenia: V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nasledujúce možnosti:

  • Výmena za nový tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami,
  • Vrátenie peňazí v plnej výške 

5. Postup reklamácie: Zákazník by mal kontaktovať zákaznícku podporu obchodu info@detskeshop.sk prostredníctvom emailu alebo telefonicky a uviesť podrobnosti o reklamovanom produkte. Zákaznícka podpora poskytne pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu, vrátane spôsobu vrátenia tovaru a vybavenia reklamácie.