Powered by Smartsupp

Zásady ochrany osobných údajov

1.Získavanie a používanie osobných údajov: Náš e-shop zbiera a používa osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie objednávok a poskytnutie služieb. Tieto údaje môžu zahŕňať meno, dodaciu adresu, kontaktné údaje a informácie o platobných metódach.

2. Bezpečnosť osobných údajov: Pri zberu a prenose osobných údajov používame bezpečné technológie a opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo poškodením údajov. Naše systémy sú pravidelne aktualizované, aby sme minimalizovali riziko bezpečnostných incidentov.

3. Zdieľanie osobných údajov: Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na vykonanie služieb spojených s vašou objednávkou (napr. prepravné spoločnosti). Tieto tretie strany sú povinné chrániť vaše osobné údaje v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

4. Práva subjektov údajov: Máte právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, obmedzenie spracovania a vymazanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. Taktiež máte právo odmietnuť zasielanie marketingových materiálov a rozhodnúť sa, ako chcete, aby sme spracovávali vaše údaje.

5. Súhlas a súkromie: Pri používaní našej webovej stránky a poskytovaní osobných údajov nám udelením súhlasu potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sú dôverné a budú použité iba v súlade s týmito zásadami a platnými zákonnými požiadavkami.

6. Uchovávanie údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanovených účelov a v súlade s platnými zákonnými požiadavkami. Po uplynutí tejto doby budú vaše údaje bezpečne vymazané alebo anonymizované.

Máme na zreteli vašu dôveru a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje s najvyššou starostlivosťou. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.